Bộ khung của Bphone mới.
CÔNG NGHỆ

Bphone mới có bốn phiên bản

Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav, cho biết bốn phiên bản Bphone 2020 nằm ở phân khúc khác nhau và được đặt tên khác hoàn toàn với thế hệ trước.