Đại diện Việt Nam trong bộ môn Mobile Legends: Bang Bang là tuyển VEC Fantasy Main đang sử dụng iPhone 8 Plus thi đấu. Ảnh: Dương Vi Khoa. 
CÔNG NGHỆ

eSport thi đấu trên iPhone 8 Plus

PhilippinesiPhone 8 Plus được chọn làm thiết bị thi đấu chính do viền máy dày, game thủ có thể thao tác dễ hơn máy viền mỏng.