Giới chức thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, đã tổ chức buổi quay số đầu tiên vào chiều 18/2, : Guangzhou Notary Public Office
THẾ GIỚI

Xổ số khẩu trang

Trung QuốcCác thành phố ở tỉnh Quảng Đông tổ chức quay số nhận khẩu trang nhằm đảm bảo ai cũng có hàng để phòng dịch Covid-19.