NSND Lệ Thủy trong chương trình hồi ký bằng video.
THỜI SỰ

Lệ Thủy ra mắt hồi ký

Nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy được con trai hỗ trợ làm hồi ký dưới dạng video, kể lại hành trình đi hát từ thập niên 1960 đến nay.