Nghỉ việc để tránh virus corona có được hưởng lương?

Công ty tôi ra thông báo cho nhân viên nghỉ làm hai tuần ở nhà để tránh dịch viêm phổi do virus corona.

Tôi xin hỏi, trong thời gian này nhân viên chúng tôi có được nhận lương không?

Luật sư trả lời

Khoản 3 điều 98 Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương ngừng việc như sau: Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động; người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 18/11/2019. Theo Nghị định này, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000 đến 240.000 đồng so với năm 2019. Cụ thể:

Người lao động thuộc vùng I tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng; vùng II tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng; vùng III tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy khi nhận được thông báo cho nghỉ việc để phòng tránh dịch Covid-19, bạn vẫn được nhận tiền lương. Số tiền lương bạn được trả trong thời gian nghỉ việc sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trong trường hợp hai bên không có trao đổi, thỏa thuận về mức lương ngừng việc, công ty vẫn phải trả lương ngừng việc cho bạn với mức thấp nhất cũng bằng mức lương tối thiểu vùng.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

 

HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦU TIÊN BÌNH LUẬN