Cam đang mùa thu hoạch rụng kín vườn. Ảnh: Thái Mạc.
THỜI SỰ

Cam sành rụng hàng loạt

Hà GiangDo thời tiết xấu, 8.300 tấn cam vào mùa thu hoạch của các huyện Bắc Quang, Quang Bình rụng kín vườn và sẽ còn rụng tiếp trong những ngày tới.