Đăk Lăk tuyển chọn bí thư huyện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk sẽ tuyển chọn ứng viên có giải pháp tốt nhất, giúp kinh tế – xã hội địa phương đi lên, sau đó mới làm theo quy trình bổ nhiệm.

“Đó là điểm mới so với quy trình bổ nhiệm bí thư huyện trước đây”, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk cho biết, sáng 20/2.

Dự kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk chọn khoảng 3-5 ứng viên (trước đây chỉ chọn một người) là những cán bộ, công chức đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Các ứng viên này phải có 3 năm liền kề hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trở lên. Vị trí Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, ưu tiên ứng viên là người dân tộc thiểu số; không bố trí người địa phương.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk. Ảnh: Trần Hóa.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk. Ảnh: Trần Hóa.

Về nội dung tuyển chọn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk sẽ trực tiếp đặt câu hỏi, nêu các tình huống cho các ứng viên. Người nào đưa ra được những giải pháp tốt, chính sách tốt để giúp kinh tế – xã hội địa phương đi lên, người đó sẽ được bổ nhiệm làm Bí thư huyện theo quy trình. Trường hợp ứng viên xuất sắc nhất thực hiện không đạt quy trình cán bộ sẽ lựa chọn người đạt vị trí thứ hai.

Việc tuyển chọn thí điểm Bí thư Huyện ủy hai huyện dựa trên cơ sở Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ rồi ban hành Quy định về đổi mới cách tuyển chọn Bí thư huyện theo hướng mở rộng dân chủ, chọn người thực tài.

Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Bùi Văn Cường cho biết, hiện chức danh bí thư huyện Buôn Đôn và Lăk đang khuyết, và việc tuyển chọn được thực hiện theo cơ chế cạnh tranh, bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan.

Mục đích chọn những công chức lãnh đạo thực sự có năng lực, trình độ và triển vọng, tạo môi trường, điều kiện để ứng viên nghiên cứu học tập nâng cao trình độ bản thân, chắt lọc các đề án, giải pháp khả thi để xây dựng phát triển huyện.

Theo kế hoạch, ngày 25/2, hội đồng sẽ tổ chức việc tuyển chọn. Các ứng viên sẽ trình bày nội dung “Chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện”.

Sau hai huyện Lăk và Buôn Đôn, các huyện, thị và thành phố cũng sẽ áp dụng cách tuyển chọn này.

Ngoài ra, tỉnh Đăk Lăk cũng tổ chức thi tuyển các chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hiện nay, hai giám đốc Sở Công thương và Sở Tài nguyên môi trường sắp nghỉ hưu. Đầu năm 2018, Đăk Lăk là một trong 22 tỉnh, thành phố đầu tiên tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở. 

Trần Hóa

 

HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦU TIÊN BÌNH LUẬN